Dijelovi zrakoplova

Početak u RC hobiju,  daljinski upravljanim zrakoplovima može biti prilično zbunjujući. Ali ne mora biti tako, samo trebate znati odakle početi. Kada naučite matematiku započinjete s brojevima, za RC avione započinjete s dijelovima. U ovom blogu raščlanjujemo glavne dijelove i kontrolne površine RC zrakoplova koji će vam pomoći da poletite u nebo punim gasom i s osmijehom na licu.

Dijelovi: Osnovna građa

RC zrakoplovi dolaze u svim oblicima i veličinama. Ipak većina zrakoplova sastoji se od istih strukturnih dijelova: nosa, trupa, krila, repa i propelera. Razumijevanje (i mogućnost prepoznavanja) različitih dijelova RC zrakoplova pomoći će vam da se s povjerenjem bavite naprednijim temama.

Nos zrakoplova

Nos zrakoplova je izraz koji se koristi za označavanje prednjeg dijela RC aviona. U nos zrakoplova se najčešće ugrađuje pogonski sklop (električni motor ili motor s unutarnjim sagorijevanjem). Često se tu nalazi i „cowl“,poklopac motora kao i „spinner“ ( stožac u korijenu propelera).  I poklopac motora i spiner pomažu opstrujavanju zraka u prednjem kraju aviona i tako smanjuju aerodinamični otpor.

Trup zrakoplova (fuselage)

Trup se može smatrati tijelom zrakoplova. U komercijalnom zrakoplovu ovdje biste pronašli putnike ili teret. Kod RC modela u trupu se nalaze vaše baterije, radio oprema i servo uređaji - većina trupa je iz tog razloga u obliku cijevi i šuplja.

Krilo

Krilo je najvažniji dio bilo kojeg zrakoplova s fiksnim krilima. Iako su sva krila dizajnirana za stvaranje uzgona, postavljanje krila (mjesto dodira krila s trupom) može utjecati na značajke zrakoplova u letu. Visoko postavljeno krilo ( visokokrilac) najbolje je  za treniranje i uvježbavanje ( „moj prvi RC zrakoplova“ ) jer pruža veću stabilnost i ima tendenciju samoispravljanja grešaka RC pilota), dok srednja i niska krila više su usmjerena na akrobatske zrakoplove.

Rep zrakoplova

Rep - tehnički poznat kao stabilizator - postavljen je na stražnjem dijelu RC zrakoplova. Iako postoje mnoge vrste repova kao što su T-rep, V- rep i Boom-rep, svi oni imaju istu svrhu: osigurati vodoravnu (visinu) i bočnu (nagib) stabilnost. Ako bi rep vašeg RC zrakoplova bio uništen, avion bi ostao bez mogućnosti stabilizacije i pomaknulo bi se težište prema naprijed što bi rezultiralo strmoglavim poniranjem zrakoplova.

Propeler

Propeler je najčešće postavljen na nos RC zrakoplova, međutim mogu se naći i na krilima, trupu ili repu. Bez obzira na položaj, propeler pretvara snagu u potisak koji gura vaš zrakoplov kroz zrak. Općenito, što više lopatica ima propeler, to će brže letjeti. To nije izravna korelacija, već ukupan učinak različitih čimbenika.

Kontrolne površine zrakoplova

Iako je većina dijelova aviona fiksno povezana u jednu cjelinu što omogućava let, upravljačke površine su pomični dijelovi,  povezani sa servo motorima koji omogućuju upravljanje i manevriranje zrakoplovom. Tipični RC zrakoplova će imati 3 upravljačke površine: eleron ( aileron), kormilo( rudder) i elevator. Te kontrolne površine su poznate kao primarne kontrole.

Krilca ili Eleroni (ailerons)

Eleroni su kontrolne površine koji se nalaze na vanjskoj strani obje strane krila i rade u suprotnim smjerovima. Kada je desni eleron gore, lijevi je dolje. To generira veći uzgon na lijevom krilu rotirajući (roll) avion udesno. Koristi se zajedno s kormilom, što omogućuje da se vaš zrakoplov okreće u zraku.

Kormilo pravca (rudder)

Kormilo je postavljeno na vertikalnom stabilizatoru i koristi se za usmjeravanje nosa zrakoplova lijevo ili desno - zakretanje zrakoplova. Kad je kormilo okrenuto udesno, nos zrakoplova se također okreće udesno i obrnuto. To je uzrokovano prekidom protoka zraka: kada se kormilo skrene u stranu, strujanje zraka oko vertikalnog stabilizatora ( time i kormila) gura rep vašeg zrakoplova u suprotnu stranu okrećući nos u željenom smjeru.

Kormilo visine (elevator)

Smješteni na horizontalnom stabilizatoru kako i samo ime govori - kontroliraju  visinu zrakoplova odnosno nagib zrakoplova u odnosu na zemlju Kada se elevator otklanja prema dolje, rep se više podiže i nos zrakoplova se spušta prema dolje. Suprotno tome, kada se elevator otklanja prema gore, na rep se vrši veća sila, gurajući rep prema dolje ( zrakoplov „ponire“), a nos zrakoplova naginje prema gore ( zrakoplov se „penje“)